www.kompas.com
Aplikasi GEMBIRA, Mengenal Ragam Bunyi dan Suara digunakan sebagai alat bantu atau media dalam pembelajaran program kompensatoris PKPBI.(Tangkap layar laman Ditjen GTK Kemendikbud Ristek)
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+